V šolskem letu 2020/21 je naša šola uspešno kandidirala na razpisu za mednarodni projekt programa Erasmus +, tokrat kot glavni koordinatorji in vodje mednarodnega projektnega partnerstva petih evropskih držav: Finske, Italije, Nemčije, Poljske in Slovenije.

Projekt bo trajal dve leti in pol, sodelovali pa bomo s šolami iz:

– iz Piccarette, Apuglia (Italija), šola je v majhnem zgodovinskem mestecu blizu Barija (obisk bo izveden novembra 21 ob dnevu Zemlje),

– iz Berlina (Nemčija), glavnega mesta Nemčije, okrožje Lichtenberg (obiskali jih bomo marca 2022 ob velikonočnem festivalu in dnevu voda),

– iz Varšave (Poljska), glavnega mesta Poljske, šola stoji v okrožju Ursa (obisk načrtujemo v novembru 2022 ob pomladnem festivalu in bližnjem dnevu varovanja okolja),

– Kokkole (Finska), ki leži ob severnem delu Baltskega jezera, prebivalstvo govori dvojezično – švedsko in finsko (obiskali jih bomo predvidoma maja 23 ob bližnjem dnevu biotske raznovrstnosti).

Konec februarja 2023, bomo učitelje in učence vseh petih partnerskih šol gostili na naši šoli.

V naslednjih letih bomo izvedli načrtovane projektne aktivnosti, s katerimi bomo postavili temelje za primerjavo načel krožne ekonomije v šolskem sistemu in šolskem lokalnem okolju v različnih državah.
Z razredi, ki so vključeni v projekt, bomo izvajali del pouka in eksperimentov tudi pri šolskem kurikulumu na temo krožne ekonomije. Sodelovali bomo z lokalno skupnostjo, pri čemer bomo na spletni strani projekta predstavili projektne aktivnosti ter pričeli z izdelavo spletnih gradiv po posameznih državah, ki sodelujejo pri projektu.
Spletna gradiva bomo v končni fazi zbrali v spletnem priročniku z naslovom 3R Economy: reduse, reuse, recycle – Krožna ekonomija: zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj, na šolski spletni strani in na glavni spletni strani projekta.

Izdelali bomo IKT orodje v računalniškem programu Scratch v obliki interaktivnega kviza, ki bo učence učil osnov krožne ekonomije.

Pri projektu se želimo naučiti:
– kako pomembna in sodobna je tema varstva okolja, zelena ekonomije in zelene industrije,
– kako bolje ravnati z odpadki s primerjavo ravnanja z odpadki v petih različnih državah,
– kako razmišljati in se obnašati ekološko.

Poleg sodobne teme pričakujemo še obilo dodatnih izkušenj ob spoznavanju partnerskih dežel, naših vrstnikov in njihove kulture.