O projektu

V šolskem letu 2020/21 je naša šola uspešno kandidirala na razpisu za mednarodni projekt programa Erasmus +, tokrat kot glavni koordinatorji mednarodnega projektnega partnerstva. Projekt bo trajal dve leti in pol, sodelovali pa bomo s šolami iz Kokkole (Finska), iz Berlina (Nemčija), iz Varšave (Poljska) in iz Barija (Italija). Letošnje šolsko leto načrtujemo 3 delovne sestanke s predstavniki projektnih partnerjev in delovna srečanja učiteljev z učenci v Italiji in na Finskem.

Izvedli bomo načrtovane projektne aktivnosti, s katerimi bomo postavili temelje za primerjavo načel krožne ekonomije v šolskem sistemu in šolskem lokalnem okolju v različnih državah. Z razredi, ki so vključeni v projekt, bomo izvajali del pouka in eksperimentov tudi pri šolskem kurikulumu na temo krožne ekonomije. Sodelovali bomo z lokalno skupnostjo, projektne aktivnosti bomo predstavili na spletni strani projekta in pričeli z izdelavo spletnih gradiv po posameznih državah, ki sodelujejo pri projektu.

Spletna gradiva bomo v končni fazi zbrali v spletnem priročniku z naslovom 3REconomy: reduse, reuse, recycle ( Krožna ekonomija: zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj) in na glavni spletni strani projekta.

Poleg sodobne teme pričakujemo še obilo dodatnih izkušenj ob spoznavanju partnerskih dežel in njihove kulture.