Osnovna šola Šmartno goro sodeluje s petimi partnerskimi šolami iz Italije, Poljske, Nemčije, Finske.

Italija

Poljska

Nemčija

Finska