Ime in priimek udeleženca projeka Erasmus + – krožna ekonomija: redurciramo, ponovno uporabimo, recikliramo
7.a
Julija Bagi
Tina Erzar
David Štefe
Luka Tršek
Jure Lekše
Lara Brank
Mark Golobinek
Nicholas Ručigaj
Nik Stankić
Bor Jurančič Grahek
7.b
Tomaž Žinko
Gašper Burgar
Maruša Malovrh
Tinkara Lampič
Eva Ribičič
8.a
Nikolaj Volovšek
Gaber Čampa
Brina Čampa
Ana Lucija Lesar
Iza Okrajšek
Katja Svenšek
Taja Škof
Maksimilian Buhovac
Lara Čop Tomšič
Klara Ogorevc
Jaka Štefe
Eva Stanič G.
Ela Šifrar J.
8. b
Živa Vilfan
Tilen Maček
Eva Merkun
Jon Demšar Potza
Ela Bruvo
Tijan Kovačič
Sara Bilban
Sara Mavrič
Ana Žohar Jeras
Maša Kosec
Leon Golobinek
Jure Češnovar
Jakob Rener Javornik
Naja Klavžar
Neža Šenk
9. a
Eva Srnel 
Melanija Čičerov
Eva Rotar
Neva Anžin
Analie Hurwitz
Gašper Skubic
9.b
Anže Režek
Katarina Lampič
Nejc Tršek
Manca Sečnik
Tina Neža Oblak
Laura Okorn
Gašper Merčnik
Zoja Kosec
UČITELJI
Polona P. Ponikvar
Admira Ćosić
Ester Beguš
Urška Knez
Doroteja Bokavšek
Barbara Vampelj
Mina Marinčič
Petra Podbevšek Žigman
Alenka Degen
Eva Zavrl
Tanja Režek
Maja Haclar Anžin
Anita Novak Smolič
Marija Pintar
Irena Babnik
Nataša Jeras
Matejka Goričanec
Andreja Rudaš