Od decembra do aprila so učenci partnerskih šol sodelovali preko ZOOM srečanj, saj srečanja v živo niso bila mogoča. Tako smo ohranjali kontinuiranost projekta in hkrati sledili ciljem, ki smo si jih
zastavili. Srečanja vodijo učiteljici angleščine Ester Beguš in Urška Knez, vodja projekta Polona Ponikvar ter učiteljica nemščine Admira Ćosić.

Začeli smo že decembra s srečanjem s finsko šolo. Sodelovali so nadarjeni učenci iz sedmih razredov in učenci iz 8. a razreda. Na srečanju smo se pogovarjali o logotipih, ki smo jih izdelali in skušali skupaj ugotoviti, kateri so najbolj primerni kriteriji za izdelavo loga projekta. Učenci so se z veseljem družili in sodelovali pri ustvarjanju novega loga projekta.

Nadaljevali smo s predstavitvijo plakatov in 3R delavnic, ki smo jih ustvarili. Ta srečanja smo imeli s Poljaki v aprilu z 8. b razredom in s Finci v marcu z 8. a razredom.

Čakamo še na srečanje z italijanskimi učenci v maju. Z nemškimi učenci se bomo družili pri urah nemščine, tako da bomo vadili še nemški jezik in hkrati izvajali aktivnosti za projekt.
Trenutno so ta srečanja naša vez z učenci s partnerskih šol in možnost konstruktivnega in timskega dela, da dosežemo cilje projekta. Prijateljske vezi se sicer ustvarjajo vzporedno z našimi srečanji, a niso nič manj pomembne od uresničevanja ciljev projekta.