V sklopu projekta 3R ekonomija smo v osmem razredu pripravili dan dejavnosti za Pomladni vrtiljak, ki se je dotaknil teme ponovne uporabe odpadnih surovin in zmanjšanja odpadne embalaže s pomočjo izdelave biorazgradljivih materialov. Raziskovali smo, katere odpadke v Sloveniji največ proizvedemo in kakšen je vpliv naših družin na okolje v Šmartnem. Da smo lahko izmerili ta vpliv, smo izračunali povprečen ogljični in vodni odtis družin učencev.


Pri odlaganju odpadkov v Sloveniji obstajajo 3 plastične pošasti, ki jih največkrat recikliramo. To so nagrobne sveče, plastenke in plastične folije.

Z recikliranjem teh odpadkov zmanjšamo naš ogljični odtis v naravi zaradi manjše količine odpadne plastike. Ravno tako zmanjšamo porabo in onesnaževanje vode in tako zmanjšamo naš vodni odtis v naravi.

  1. Učenci so raziskali, kako recikliramo plastenke in iz njih dobimo novo surovino:

2. Učenci so raziskali kako recikliramo nagrobne sveče:

3. Učenci so raziskali, kako recikliramo različne plastične folije in iz njih dobimo novo surovino:

Vsak učenec je izračunal vodni in ogljični odtis svoje družine na okolje (povprečno 4 članske). Rezultati eksperimenta so sledeči:

  • povprečni ogljični odtis družin v Šmartnem je 2,8 ton CO2/leto
  • povprečni vodni odtis družin v Šmartnem je 1.540000 l/leto

Glede na rezultate smo lahko zadovoljni z ekološko osveščenostjo naših družin v Šmartnem. Čestitamo za zeleno razmišljanje in ohranjanje našega okolja, v katerem živimo!