Po seznanitvi s temo našega projekta smo pričeli z izbiro logotipa, ki bi najbolj izražal bistvo krožne ekonomije in na jasen način predstavljal partnerstvo šol v projektu. Učenci iz vseh petih partnerskih šol so narisali svoje logotipe in tekmovali na razpisu za najboljši izdelek. Spodaj so predstavljeni nekateri izmed njih:

Finska:

Nemčija:

Italija:

Poljska:

Slovenija: