VODNI ODTIS IN VODNI KROG

Kaj je virtualna voda?
Virtualna voda ali angleško “virtual water” je izraz s katerim opišemo posredno porabljeno vodo, katero nezavedno porabljamo z vsakim našim dejanjem.
Virtualna voda se porabi med proizvodnjo vseh vrst izdelkov.

Najbolj potratna poraba pitne vode je:
– Kopanje v kadi: če se kopamo v kadi, porabimo 250 l vode, za 5 minut tuširanja porabimo 140 l vode. Po končanem tuširanju pipo zapremo do konca, saj kapljanje iz pipe pomeni tudi do 25 litrov porabe pitne vode na dan.
– Umivanje zob: za umivanje zob dnevno porabimo 20 litrov vode. Med umivanjem zob in po končanem umivanju pipo zapremo.
– Splakovanje WCja: za eno splakovanje WCja porabimo 20 litrov pitne vode. V primeru, da kotliček neslišno pušča, je letna poraba še za 90.000 litrov večja.
– Pomivanje posode: za pomivanje posode po kosilu štiričlanske družine v pomivalnem stroju porabimo do 27 litrov pitne vode, za isto količino umazane posode bi porabili 140 litrov vode, če bi pomivali ročno.
– Zalivanje zelenic: za zalivanje zelenic pred hišo uporabljamo deževnico in ne čiste pitne vode. V Ameriki letno za ta namen porabijo 1000 Mrd l čiste pitne vode.

Vodni krog (narisan v zvezku):

Eksperiment 1: Kondenzacija, izhlapevanje, padavine
Uporabljeni material:
– Voda v dveh agregatnih stanjih (vroča voda in led)
– Sol
Pripomočki za eksperiment:
– Velika steklena skleda
– Majhna steklena posodica
– Prozorna folija
Vročo vodo sem zlila v stekleno skledo in dodala malo soli. V skledo sem položila manjšo stekleno posodico in na večjo skledo namestila prozorno folijo, ki je prevzela vlogo oblaka. Na folijo sem položila štiri lede kocke, ki predstavljajo hladno ozračje nad oblakom. Vroča voda je začela izhlapevati, zato so se na spodnji strani folije nabrale vodne kapljice, kar pomeni, da je potekal postopek kondenzacije (vroča voda izpareva in se ujame v folijo, ki ima nizko temperaturo in vodna para spremeni agregatno stanje in nastanejo kapljice). Orošena je tudi stena steklene posode. Folijo sem po 20 minutah previdno odstranila, da se ni tekočina stopljenega ledu zlila v posodo. V manjši stekleni posodici se je nabrala tekočina. Na ta način sem potrdila, da se je v manjši stekleni posodi nabrala tekočina, kar dokazuje padavine.
Poskus je pokazal, da voda izhlapeva v ozračje (proces kondenzacije). Ko vodne kapljice trčijo v hladno atmosfero se zberejo v oblake in v obliki padavin ponovno padejo na zemeljsko površino. Tako je ponazorjen vodni krog.

Eksperiment 2: Vodni krog
Uporabljeni material:
– Voda
– Barvilo za hrano
Pripomočki za eksperiment:
 Marker
 Plastičen kozarček
 Prozorno plastična vrečko
 Lepilni trak
 Žlica
 Vrč za vodo
Na prozorno vrečko sem narisala procese v vodnem krogu: kondenzacija, padavine, izhlapevanje. Obarvano vodo sem zlila v plastični lončke, v katerem sem označila nivo vode. Lonček sem položila v plastično vrečko tako, da stoji sredi vodnega kroga. Vrečko sem zgoraj zatesnila in jo postavila na okensko polico, vrh vrečke pa nalepila na steklo tako, da je bila vrečka popolnoma iztegnjena. Dogajanje v vrečki sem spremljala le en dan. Ker vreme ni bilo sončno in se tekočina v vrečki ni dovolj ogrela, da bi se kondenzacija jasno videla. Ocenjujem, da poskus ni uspel.

Izračunan vodni odtis:

Eva Stanič Gregorc, 8.a