Na naravoslovnem dnevu v osmih razredih smo naredili raziskavo o tem, koliko učenci poznajo Krožno ekonomijo in kako doma varujejo okolje. To smo ugotovili tako, da smo izračunali ogljični in vodni odtis družin učencev.

Najprej smo spoznali krožno ekonomijo:

Vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Linear_versus_circular.jpg/1200px-Linear_versus_circular.jpg

Prebrali smo si  si brošuro Manj je več na povezavi: Zmanjšati, ponovno uporabiti, reciklirati

in odgovorili na naslednja vprašanja:

  1. Kaj je krožna ekonomija?

Krožna ekonomija je vseobsegajoč pojem, s katerim opredeljujemo postopni prehod človeške družbe iz faze potrošništva v fazo učinkovite rabe naravnih virov in odpadkov in v skladu zadovoljevanja naših potreb v skladu z omejenostjo virov našega planeta.

  1. Koliko naravnih virov uporabljamo vsak dan in za kaj jih porabimo največ?

Vsak dan porabimo 43 kg naravnih virov, največ jih porabimo za tehnologijo.

Vsak od nas vsak dan potroši 43 kg naravnih virov: Ø 39% – tehnologija, knjige, časopisi (proizvodnja elektronskih naprav, tiskanje knjig, časopisov, revij itd.). Ø 31% – infrastruktura, gospodinjstvo (gradnja cest, hiš, stavb, ogrevanje, poraba tople vode, elektrika, osvetljava). Ø 23% – hrana in pijača (pridelovanje in proizvodnja, poraba, prevoz od proizvajalcev do trgovin). Ø 7% – mobilnost (proizvodnja prevoznih sredstev, poraba goriva)

  1. Razloži, kakšen odnos so imeli včasih in kakšnega imamo danes do odpadkov?

Včasih so ljudje veliko bolj spoštovali odpadke, saj so stremeli k temu, da bi jih ponovno uporabili. Zdaj pa večino odpadnih snovi vržemo stran.

  1. Kako lahko varčujemo pri hrani?

Pri hrani varčujemo tako, da kupimo tisto kar potrebujemo, pazimo na rok trajanja in iz ostankov naredimo novo jed.

  1. Kako recikliramo odpadke ali jih ponovno uporabimo? Naštej vsaj tri primere!

Recikliramo papir, konzerve, plastiko, baterije, steklo, karton….

  1. Naštej  osem pravil ločevanja odpadkov!

Preverimo kaj odlagamo v zabojnik za mešane odpadke, uporabljene robčke in papirnate brisače odložimo v zabojnik za biološke odpadke, embalažo stisnemo in očistimo, sestavljeno embalažo razstavimo na osnovme materijale, prazne embalaže sprejev, lakov, deodorantov spadajo med nevarne odpadke, ravno tako stara zdravila, vse večje kose npr. staro posodo moramo odpeljati na kosovni odpad…

Vir: https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Komunala/ZKG_Prirocnik-za-koncne-uporabnike_Manj_je_vec_za_objavo_na_spletu.pdf

PRIMERI ODGOVOROV ENE OD UČENK: