Z učenci smo izdelali dežemerje iz plastenk. Ob izdelavi smo izpostavili pomembnost predelave surovin in ponovne uporabe embalaže od hrane in pijače. Razložili pozitivne vplive recikliranja na okolje in vzdržnejšo prihodnost ter smoternejšo porabo in izrabo naravnih virov na našem planetu. Delavnica je bila medpredmetno zasnovana za dosego različnih učnih ciljev (MAT, LUM in NIT).

Doseženi cilji (kateri od treh R – jev).

  • Reuse
  • Recycle

Opis procesa:

Učenci so dobili navodila za izdelavo v spletni učinici. Po navodilih so se pripravili na pouk: se seznanili s postopkom izdelave in pripravili material (plastenke,  vodoodporne flomastre) in potrebno prinesli s seboj v šolo. V šoli so pričeli s postopkom izdelave po naslednjih navodilih:

1. Danes boš pri pouku izdelal merilno napravo za merjenje količine padavin.

2. Potrebuješ:

– plastenko,

škarje,

– ravnilo,

– vodoodporni flomaster.

3. Pripravi si potrebščine.

4. Oglej in preberi spodnjo sličico.

5. Po branju prični z delom.

6. Ne pozabi na varnost pri delu s škarjami, reži natančno, previdno in predvsem ne mahaj s škarjami naokrog, da ne pride do nesreče.

7. Vzemi ravnilo in označi črtice, kot bi imel merilni valj. Pri tem pazi na natančnost. Črtice naj bodo natanko 1 cm oddaljene ena od druge.

8. Nasprotno stran plastenke lahko popestriš s poljubno risbo z vodoodpornim flomastrom.